Del 20 al 22 de septiembre se imparte en Palma el curso Claus per Comunicar des d’una Entitat del Tercer Sector, organizado por la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), institución socia de REEDES. Inscripción previa.

Más información