OCDS

El 8 de abril (9:45h. CEST) se realiza en Palma la jornada Invasió d’Ucraïna i el nou ordre mundial, organizada por el Àrea d’Història Contemporània del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Con la recomendación de la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS, UIB), institución socia de REEDES.

Más información